Sosyoloji Bölümü

Cumhuriyet Üniversitesi`nin kuruluşunda, bölümümüzün adı “Sosyal Çalışma Bölümü” olarak geçiyordu. 1980 yılında Yüksek Öğretim Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, bölümümüzün adı “ Sosyoloji” olarak değiştirildi. 2 Doçent ve 4 Yardımcı Doçent ile kurulan Sosyoloji Bölümü, ilk öğrencilerini 1982 yılında aldı. Dört yıllık öğrenim sonrası lisans düzeyinde ilk mezunlar 1986 yılında verildi.

Halen Bölümümüzde 5 Anabilim Dalı (Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Sosyometri ve Toplumsal Yapı ve Değişme ABD.) çalışmalarını 14 akademisyen ile yürütmektedir. Bugüne kadar bölümümüzün lisansüstü programlarından 95 öğrencimiz Yüksek Lisans, 3 öğrencimiz de doktora derecesi ile mezun olmuştur.

1992 yılında ikinci öğretim uygulaması başlatılmış ve aynı yıl 12 öğrenci bu programa kayıt yaptırmıştır. 2005/06 Güz yarıyılı itibariyle ikinci öğretim programımız dört sınıfımızda 200 kayıtlı öğrencimizle sürmektedir. Normal öğretim gören 238 öğrenci ile birlikte toplam 438 öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir.