Sanat Tarihi Bölümü

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ülkemizde, Sanat Tarihi eğitiminin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, geniş bir kültür çerçevesini esas alarak; öğrencilerine etkin bir sanat görüşü kazandırmayı, ülkemiz için çok gerekli olan Sanat Tarihi eğitimini yetkin bir biçimde uygulayabilecek öğretmenler ve sanat eserlerini koruma ve değerlendirmede bilinçli araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ders programımızda; genel sanat tarihi eğitiminin yanı sıra, öğrencilerimizin kronolojik dizge içerisinde tüm dönem sanat ve üslupları hakkında bilgilendirilmeleri; Teknik Resim-Rölöve ve Restitüsyon-Restorasyon dersleri ile çeşitli kazı ve yüzey araştırmalarına katılmaları sağlanarak meslek yaşantıları için gerekli tüm disiplin donanımına sahip olmaları amaçlanmaktadır.