Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
1989 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulan bölümümüzün amacı, filolojik alanda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak, uluslararası ilişkileri yürütebilecek filologlar yetiştirmektir. Bölümümüz, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi ile dilbilim ve edebiyat alanında yetkinlik kazandırmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda sadece Almanca yazılmış eserlerin bilimsel olarak incelenmesi değil, aynı zamanda edebiyat ve dilbilim verileri ile eleştirel düşünceyi geliştirme ve farklı düşünümler sağlayarak kültürel karşılaşmalara bilimsel zemin hazırlamak bölümümüzün vizyonu arasındadır.