Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
1989 Yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Bölümün amacı Almanca Edebiyatlar (Alman, İsviçre, Avusturya) ve Almanca konuşulan ülkelerin dilleri, kültürleri alanında dilbilim ve edebiyatbilim çerçevesinde araştırmalar yapmak, Almanca öğretim yöntemlerini geliştirmek ve bu konularda donanımlı uzmanlar yetiştirerek, gerek bilimsel çalışma, gerekse uygulama alanlarında ülkemizin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda bu temel amacın yanında Türkçe ve Almanca konuşulan ülkelerin dil ve kültür özelliklerini araştırmak suretiyle bu toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayarak çağdaş çözümler üretmektir.