Felsefe Bölümü

Felsefe, aklı gerektiği gibi kullanma, bireysel, yerel ve evrensel sorunlara akılla çözüm bulma becerisini geliştirme etkinliği olarak betimlenebilir. Felsefe disiplini, araştıran, irdeleyen ve sorgulayan bireyler ve benzer özelliklere sahip toplumun oluşumunu da kolaylaştırır. Antik dönemlerden günümüze kadar, insanların düşünsel ve kültürel gelişmelerinde hep hayatın içerisinde yer alan felsefeyi, Aydınlanmanın parolası sayılan: “Aklını kullanma cesaretini gösterme” biçiminde tanımlamak da mümkündür. Kimi farklı değerlendirmeler olsa da, günümüzde bile hemen her disiplinin ilerlemek için ihtiyaç duyduğu soyut ve ileriye yönelik düşünce üretme becerisi için gerekli bakış açısının da felsefede olduğu söylenebilir. Felsefi derinliği olmayan, felsefi sorgulamaya tabi olmayan, bilim, hukuk, siyaset, din, ahlak vb. alanların ne denli sığ ve dogmatik bir yapıya büründürüldükleri bilinmektedir. Kendine özgü güven ve özgür bir akılla her tür dogmatizmin karşısında duran felsefi düşünce, başta pozitif bilimler olmak üzere siyasal, dinsel, kültürel alanlarda ortaya koyduğu özgür yorumlama özellikleriyle ufuk açıcı bir özelliğe sahiptir. Demokrasi, laiklik, insan hakları gibi çağdaş sorunların yanında, ahlak sanat gibi değer alanlarında da özgün bakış açıları sunan yine felsefedir. Bu yönüyle de şabloncu, tutucu, benmerkezci bakış açıları yerine, her olasılığı göz önünde bulundurarak, bağnazlığın giderilmesini sağlayan felsefi tavrın, toplumun gereksinimleri açısından büyük önemi olduğu açıktır.

Genel amacı, verilen bu bilgilerle çizilebilecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü, 1996 yılında kurulmuş, 2000-2001 öğretim yılında öğretime başlamış ve 2005 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 20010-2011 yılı itibariyle yedinci mezunlarını verecek olan bölüm, 2009-2010 öğretim yılında 56 öğrenci ile II. Öğretim programına da öğrenci kabul ederek ikili öğretime başlamıştır. 2010-2011 öğretim yılı itibariyle toplam kayıtlı öğrenci sayısı 305’tir. Felsefe bölümü, lisans ve yüksek lisans programlarına sahiptir. Bölümde, Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı, Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı ve Bilim Tarihi ve Felsefesi Ana Bilim Dalı olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır.