Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji, Yunanca “eski” anlamındaki “arkhaios” ve “bilim” anlamındaki “logos” kelimelerinden türetilmiştir. “Eski bilimi” anlamına gelen Arkeoloji, geçmişte yaşayan insanların elinden çıkmış maddi kültür kalıntılarından yola çıkarak, insanlığın geçmişini inceleyen bir bilim dalıdır. Geçmişte yaşayan insan topluluklarına ait kültürel değerlerin ve bilgilerin ortaya çıkartılması sistemli olarak yapılan arkeolojik kazılarla gerçekleşir. Arkeologlar, elde ettikleri bulgularla, tarih öncesi ve tarihi dönemler boyunca insan topluluklarıyla ilgili sosyo-kültürel yapı, üretim, ekonomi, teknoloji ve inançları inceleyip yorumlayarak sonuçlara ulaşmaya çalışır.

2000 yılında kurulan Arkeoloji Bölümü’nde, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlardan Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren, 1. öğrenim (gündüz) ve 2. öğrenim (gece) halinde lisans programlarına öğrenci almaya başlamıştır.

Arkeoloji Bölümü öğretim üye ve yardımcıları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhuriyet Üniversitesi adına yapılmakta olan Oylum Höyük Kazısı (Kilis) ve Sivas İli Arkeolojik Yüzey Araştırması projelerini yürütmektedir.