Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

Amaçlarımız

  • Türk cumhuriyetlerinin dil ve edebiyatına vakıf aydın bireyler yetiştirmek. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk cumhuriyetleri arasındaki kültürel ve siyasi bağların sağlam temellere dayalı olarak gelişmesini sağlamak.
  • Dil ve edebiyat bilgileriyle donanmış bireyler yetiştirmek. Böylece, ülkenin ihtiyaç duyduğu dil ve edebiyat becerileriyle donanmış insan iş gücüne olan ihtiyacı karşılamak.
  • Türk cumhuriyetleri arasında kültür ve edebiyat verilerinin karşılaştırmalı çalışmalarının yapılmasını sağlamak. Böylece, kardeş ülkelerin birbiriyle kültürel etkileşim ve alış verişlerini hızlandırmak.
  • Türk Cumhuriyeti’nde yetişmiş dil ve edebiyat otoritelerinin diğer kardeş ülkelere tanıtımını sağlamak. Böylece, Türkiye Cumhuriyetinin diğer kardeş ülkeler nezdinde dil ve edebiyat bilimlerindeki yerini güçlendirmek.
  • Türk cumhuriyetleri üniversiteleri ile ortak konferans, bilgi şöleni, kongre, panel vb. bilgi şölenleri düzenlemek. Böylece, kardeş ülkeler arasındaki bilimsel alış veriş hızını artırmak ve güçlendirmek. Bölüm Dersleri hakkında detaylı bilgi için bölüme özel siteye bakılabilir.