Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
Bölüm Sekreteri:    Haşim DUMAN
Telefon:   +90 (346) 219 1010   Dahili: 4178
E-Posta:   edbctl@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi B Binası
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
58140, Kampüs, Merkez/SİVAS