Sosyal Hizmet Bölümü
 
Bölüm Sekreteri:    Cevdet KORU
Telefon:   +90 (346) 219 1010   Dahili: 4367
E-Posta:   edbshb@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi A Binası
Sosyal Hizmet Bölümü
58140, Kampüs, Merkez/SİVAS