Okuyan Öğrenci Dağılımı
Fakulte Öğrenci Sayıları
Bölümü Örgün Öğretim
Öğrenci Sayısı
İkinci Öğretim
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 321 356 677
Tarih Bölümü 268 248 516
Antropoloji Bölümü 205 203 408
Sosyoloji Bölümü 289 293 582
Sanat Tarihi Bölümü 189 - 189
Psikoloji Bölümü 232 - 232
İngiliz Dili ve Edebiyatı 281 - 281
Fransız Dili ve Edebiyatı 71 - 71
Alman Dili ve Edebiyatı 320 - 320
Felsefe Bölümü 229 218 447
Arkeoloji Bölümü 228 215 443
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed.B. 250 238 488
Türk Halkbilimi Bölümü 180 - 180
Sosyal Hizmet Bölümü 177 180 357
Mütercim-Tercümanlık Bölümü 159 153 312
Toplam Öğrenci Sayısı 3399 2104 5503
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Edebiyat Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1809
Belgegeçer: 0 346 219 1819