Misyon - Vizyon

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Fakültemizin misyonu ve vizyonu

Misyonumuz (Görevimiz)

Bilimsel araştırma, yayın ve eğitim-öğretim alanlarında uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmak, ulaşılacak bilimsel düzeyin sürekliliği ve yaygınlaştırılması için çaba harcamak; araştıran, değerlendiren, sorgulayan, analiz ve sentez yeteneğine sahip, ufku geniş, sosyal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek; bu niteliklere sahip bireyler arasından geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek; bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkacak sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri hem öğrencilerimizin hem de şehrimizin hizmetine sunabilmek için ortak etkinlikler düzenlemek; şehrimizin ve bölgemizin sosyal ve teknolojik ihtiyacına cevap verebilmek için üniversite-halk ve üniversite - sanayi işbirliğini sağlamak; ulusal ve uluslararası bilgi şölenleri, sempozyumlar düzenleyerek hem bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak hem de bu gelişmeleri öğrencilerimizle paylaşmak; öğrencilerimizin araştırma ve eğitim-öğretim ortamını artırmak için çaba harcarken bir yandan da sosyal, kültürel, sportif ve eğlence ihtiyaçlarına cevap verecek olanakları seferber etmek; böylece 35 yıllık Fakültemizi ilk sıralarda tercih edilen fakülteler arasına katmak.

Vizyonumuz (Ülkümüz)

Evrensel nitelikte araştırmaları artırıp yaygınlaştırarak bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmemize katkı sağlamak; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı. bilime inanan, toplumsal değerlere saygılı, özgüveni olan, yaratıcı ve akılcı düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmek; gerek nitelik gerekse nicelik açısından fen ve sosyal bilimlerde Anadolu’daki en önemli merkezlerden biri hâline gelmek; bilimi halkın istifadesine sunarak üniversite ile toplumun el ele verip birlikte yükselmesini temin etmek.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Edebiyat Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1809
Belgegeçer: 0 346 219 1819