Form & Dilekçeler | Edebiyat Fakültesi

Form & Dilekçeler

Aşağıda bulunmayan formlara Kalite Koordinatörlüğü'nün sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kalite Koordinatörlüğü

Personel Formları

Form Form Adı İndir
FR-087 Aile Durumu Bildirimi Formu İndir
FR-085 Aile Yardımı Bildirimi Formu İndir
Form 3 Araştırma Görevliliği Başvuru Formu İndir
Form 5 Araştırma Görevlisi Yeniden Atanma Formu İndir
FR-091 Kadro İstek Formu İndir
Form 13 Öğretim Elemanı Ders Gözlem Formu İndir
Form 14 Öğretim Elemanları için Referans Mektubu Formu İndir
Form 15 Öğretim Görevlilerine İlişkin Yeniden Atama Dilekçe Formu İndir
Form 16 Öğretim Görevlilerine İlişkin Yeniden Atama Formu İndir
Form 17 Öğretim Görevliliği Başvuru Formu İndir
Form 18 Öğretim Görevlisi Bilgi Formu İndir
FR-177 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu İndir
FR-088 Emeklilik Dilekçesi Formu İndir
FR-093 Çalışan Memnuniyet Anket Formu İndir
FR-105 Yıllık İzin Formu İndir

Öğrenci Formları

Form Form Adı İndir
FR-006 Mazeretli Kaydı Formu İndir
FR-007 Ders Kaydını Düzeltme Formu İndir
FR-009 Ders Çakışması Formu İndir
FR-010 Üstten Ders Alma Formu İndir
FR-013 Burs Destek Başvuru Bilgi Formu İndir
FR-014 Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu İndir
FR-016 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu İndir
FR-019 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu İndir
FR-021 Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi Formu İndir
FR-022 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formu İndir
FR-023 Öğrenci Toplulukları Değerlendirme Anketi Formu İndir
FR-024 Öğrenci Toplulukları Değerlendirme Anketi Sonuç Formu İndir
FR-033 Kayıt Sildirme İsteği Formu İndir
FR-034 Tek Ders Sınav Talep Formu İndir
FR-035 Diğer Üniversite Yaz Okullarından Ders Alma Formu İndir