Bölümler | Edebiyat Fakültesi

Bölümler

Fakültemiz bölümleri...

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Bekir ZENGİN
                    

Antropoloji
Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM
 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İbrahim DELİCE
 

Felsefe
Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali TAŞKIN
 

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Başkan V. : Dr. Öğr. Üyesi Sedat BAY
                  

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Kağan KAYA
 

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emel ÖZKAYA
 

Protohist. ve Önasya Arkeolojisi Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi. Ümit ÇAYIR
 

Psikoloji
Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Meryem Berrin BULUT
               

Sanat Tarihi
Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Meryem ACARA ESER
 

Sosyal Hizmet
Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Vehbi ÜNAL
 

Sosyoloji
Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zafer CİRHİNLİOĞLU
 

Tarih
Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ömer DEMİREL
 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Recep TOPARLI
 

Türk Halkbilimi
Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Uğur BAŞARAN