Genel Tanıtım


Fakültemiz Hakkında

Fakültemizin kuruluşu, bölümleri ve güncel veriler

Kuruluş

Fakültemiz; 9 Şubat 1974 tarih ve 1788 Sayılı Kanun (Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu ) ile kurulmuştur. Resmî Gazete’nin 14794. sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu kanun metnindeki ilgili maddeler şunlardır:

“Merkezi Sivas’ta olmak üzere ‘Cumhuriyet Üniversitesi’ adıyla özerk ve tüzel kişiliği haiz bir üniversite kurulmuştur. Cumhuriyet Üniversitesinde, Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak, Tıp Fakültesiyle, Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere iki fakülte kurulmuştur”.

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde ve desteğiyle akademik kadrolarını geliştiren Fakültemizde eğitim-öğretim, 1982 yılında Fransız Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Biyoloji, Kimya Bölümlerine öğrenci alınarak başlamıştır. Bu arada Fakültemizin adı da “Fen-Edebiyat Fakültesi” biçiminde değiştirilmiştir.

2010 yılına gelindiğinde Fakültemizdeki bölüm sayısı 21’e, öğrencisi olan bölüm sayısı 17’ye, lisans düzeyinde öğrencisi olan program sayısı 28’e, lisansüstü düzeyde açık program sayısı 21’e ulaşmıştır. Fen ve edebiyat-sosyal olmak üzere farklı temel bilim alanlarında eğitim-öğretim vermekte olan Fakültemiz, başvurumuz üzerine, 01.06.2010 tarih ve 2010/524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ikiye ayrılmıştır.

Resmî Gazete’nin 30 Haziran 2010 günlü ve 27627 sayılı nüshasındaki söz konusu karar metni şöyledir:

“Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adının Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 11/5/2010 tarihli ve 7929 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

Bölümler
 • Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Antropoloji Bölümü
 • Arkeoloji Bölümü
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
 • Felsefe Bölümü
 • Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • İngilizce, Fransızca Mütercim veTercümanlık Bölümü
 • Psikoloji Bölümü
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sosyal Hizmet Bölümü
 • Sosyoloji Bölümü
 • Tarih Bölümü
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Türk Halk Bilimi Bölümü
 
Güncel Veriler

 Fakültemizin öğretim elemanı ve öğrenci sayısı şöyledir:

21 profesör, 17 doçent, 43 doktor öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi ve 25 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 120 öğretim elemanımızla bilimsel araştırma, yayın ve eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sürdürülmekteyiz.

Açık olan 15 bölümümüzün 13'ünde I., 4’inde II. öğretim olmak üzere 17 programda toplam 6639 öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Yukarı