Tanıtım

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

Lisans programını 1982 yılında başlatan Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi’nin ilk bölümlerinden biridir. Hacettepe ve Ankara Üniversitesi kökenli öğretim üyelerince temelleri atılan bölüm, 1986 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1983 yılında başlatılan Yüksek Lisans ve Doktora alanındaki ilk mezunlarını ise 1985 yılında vermiştir.

Bölümün birinci amacı, yabancı dil olarak Fransızca’nın yazılı ve sözlü olarak anlama, anlatma gibi temel dilsel beceri ve yetenekleri edindirmektir ve bunu yaparken en yeni öğretim yöntem ve tekniklerini etkili ve verimli kullanmaktır.

Bunun yanı sıra dünyanın en zengini sayılan Fransız Edebiyatı’nın başyapıtları da konularımız arasındadır. Yine aynı çerçevede dünya ölçeğinde çok önemli bir yer tutan yazınsal akım ve kuramları öğrenmek ve tartışmak, Fransız Kültürünü ve Uygarlığını yakından tanımak ve diğerleriyle karşılaştırmak da konularımız arasındadır.

Bilimsel bilgi ve düşüncenin kılavuzluğunda öncelikle insani düşünce, ürün, değer ve yargılara saygılı ve evrensel düşünceye açık bir işleyişten yanayız. Ülkemizin hemen her köşesinden ve son yıllarda yakın komşu ülkelerden gelen öğrencilerimize öncelikle öğrenmenin ve özellikle de yeni bir dil öğrenmenin keyifli serüvenini sunmaktayız. Ayrıca, üniversitemizin sunduğu sosyokültürel olanakların yanı sıra, bölüm olarak geliştirdiğimiz bağımsız bir program çerçevesinde bazı kültürel etkinliklerimiz de söz konusudur.

İlkemiz öğrenciyi araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı bir sürecin biricik öznesi olarak görmek ve ülkemizin gereksinim duyacağı farklı iş kollarında kariyer anlamında geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır.

Bu kapsamda birinci ders yılından başlayarak ek olarak haftada beş saat İngilizce dersleri verilmektedir. İki yabancı dili öğrenerek ayrılan mezunlarımız böylece dünyanın hemen her yerinde iş bulabilmektedirler. Bu iş kollarından bazıları arasında eğitim-öğretim, diplomasi, uluslararası ilişkiler, çeviri, turizm, bankacılık, lojistik, ithalat-ihracat, spor sayılabilir.

Bölüm Başkanı

KADRİYE ÇİĞDEM YILMAZ
Dr.Öğr. Üyesi KADRİYE ÇİĞDEM YILMAZ
Bölüm Başkanı

kcyilmaz@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4373

Ana Bilim Dalı Başkanları

Araştırma

İletişim

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü

   

Bölüm Sekreteri:   Abdulkavi Emre ÇATALOĞLU
Telefon:   +90 (346) 487 4274  
E-Posta:   edbfde@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi A Binası Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
58140 Merkez/SİVAS

 

Yukarı