Tanıtım

Felsefe Bölümü

Felsefe, aklı gerektiği gibi kullanma, bireysel, yerel ve evrensel sorunlara akılla çözüm bulma becerisini geliştirme etkinliği olarak betimlenebilir. Felsefe disiplini, araştıran, irdeleyen ve sorgulayan bireyler ve benzer özelliklere sahip toplumun oluşumunu da kolaylaştırır. Antik dönemlerden günümüze kadar, insanların düşünsel ve kültürel gelişmelerinde hep hayatın içerisinde yer alan felsefeyi, Aydınlanmanın parolası sayılan: “Aklını kullanma cesaretini gösterme” biçiminde tanımlamak da mümkündür. Kimi farklı değerlendirmeler olsa da, günümüzde bile hemen her disiplinin ilerlemek için ihtiyaç duyduğu soyut ve ileriye yönelik düşünce üretme becerisi için gerekli bakış açısının da felsefede olduğu söylenebilir. Felsefi derinliği olmayan, felsefi sorgulamaya tabi olmayan, bilim, hukuk, siyaset, din, ahlak vb. alanların ne denli sığ ve dogmatik bir yapıya büründürüldükleri bilinmektedir. Kendine özgü güven ve özgür bir akılla her tür dogmatizmin karşısında duran felsefi düşünce, başta pozitif bilimler olmak üzere siyasal, dinsel, kültürel alanlarda ortaya koyduğu özgür yorumlama özellikleriyle ufuk açıcı bir özelliğe sahiptir. Demokrasi, laiklik, insan hakları gibi çağdaş sorunların yanında, ahlak ve sanat gibi değer alanlarında da özgün bakış açıları sunan yine felsefedir. Bu yönüyle de şabloncu, tutucu, benmerkezci bakış açıları yerine, her olasılığı göz önünde bulundurarak, bağnazlığın giderilmesini sağlayan felsefi tavrın, toplumun gereksinimleri açısından büyük önemi olduğu açıktır.
Genel amacı, verilen bu bilgilerle çizilebilecek olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü, 1996 yılında kurulmuş, 2000-2001 öğretim yılında öğretime başlamış ve 2005 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Felsefe bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir. Bölümde, Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı, Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı ve Bilim Tarihi ve Felsefesi Ana Bilim Dalı olmak üzere dört ana bilim dalı bulunmaktadır.
            Felsefe Bölümünün, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları açık olup, İlahiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi ile Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarının açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 
İŞ VE KARİYER OLANAKLARI
Dört yıllık eğitim süresince disiplinlerarası bir yaklaşımla verilen eğitim sonrasında mezunlarımız;
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak görev alabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mezuniyet alanına göre verilebilecek dersler listesine göre, Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Psikoloji, Demokrasi ve İnsan Hakları, Bilgi Kuramı, Düşünme Eğitimi, Antropoloji, Sosyal Bilimlere Giriş, Sosyal Bilimler, Sosyal Bilim Çalışmaları, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi derslerini verebilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.
Üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.
Mezunlar, gerekli şartları yerine getirerek çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına lisans mezunu olarak (KPSS-A grubu) başvuru yapabilmektedirler.
Felsefe Bölümü öğrencileri, öğrenimlerini sürdürürken çift ana dal ve yan dal yaparak ilgili bölümlerin mezuniyet sonrası haklarından da yararlanabilmektedir.
Eleştirel ve üretken bir beceri kazanan mezunlar, basın-yayın, sinema, edebiyat ve sanat alanlarda da çalışma olanağı bulmaktadırlar.

 

Bölüm Başkanı

Ana Bilim Dalı Başkanları

FERDİ SELİM
Dr.Öğr. Üyesi
FERDİ SELİM
Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

fselim@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

YAKUP HAMDİOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi
YAKUP HAMDİOĞLU
Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanı

yhamdioglu@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

ADEM ÖKTEN
Dr.Öğr. Üyesi
ADEM ÖKTEN
Bilim Tarihi Ve Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı

ademokten@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

ALİ TAŞKIN
Prof.Dr.
ALİ TAŞKIN
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

ataskin@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4243 / 2020

Araştırma

İletişim

Felsefe Bölümü
   

Bölüm Sekreteri:   Nur Neziha ŞEKER
Telefon:   +90 (346) 487 4254   
E-Posta:   edbfel@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi A Binası Felsefe Bölümü
58140 Merkez/SİVAS

Yukarı