Tanıtım

Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji, Yunanca “eski” anlamındaki “arkhaios” ve “bilim” anlamındaki “logos” kelimelerinden türetilmiştir. Arkeoloji, geçmişte yaşayan insanların elinden çıkmış maddi kültür kalıntılarından yola çıkarak, insanlığın geçmişini inceleyen bir bilim dalıdır. Geçmişte yaşayan insan topluluklarına ait kültürel değerlerin ve bilgilerin ortaya çıkartılması, sistemli olarak yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazılarla gerçekleşir. Arkeologlar, elde ettikleri bulgularla, tarih öncesi ve tarihi dönemler boyunca insan topluluklarıyla ilgili sosyo-kültürel yapı, üretim, ekonomi, teknoloji ve inançları inceleyip yorumlayarak sonuçlara ulaşmaya çalışır.

Arkeoloji bölümü mezunları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda, müzelerde, belediyelerde arkeolog unvanı ile istihdam edilmektedir. Ayrıca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının ya da özel sektöre ait yol ve inşaat şirketlerinin yürüttükleri projelerde ve turizm sektöründe de iş olanakları mevcuttur.

Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlardan Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 2012-2013 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye’de Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında eğitim veren dört üniversiteden birisidir. Bölümümüz ders programı ağırlıklı olarak Anadolu başta olmak üzere, Ege, Balkanlar, Mezopotamya, Suriye, İran ve Kafkasya bölgelerindeki Neolitik, Kalkolitik, Bronz ve Demir çağları kültürlerini kapsamaktadır.

Bölümümüz Arkeoloji Bölümü öğretim üye ve yardımcıları halen Elbistan Kara Höyük (Kahramanmaraş), Oylum Höyük (Kilis), Liman Tepe kara ve sualtı kazıları (İzmir), Çeşme Bağlararası (İzmir) ve İasos (Muğla) kazılarında kazı başkanlığı, kazı başkan yardımcılığı ve ekip üyesi olarak görev yapmaktadır. Bölümümüz bünyesinde Sivas ilinde 1992-2013 yılları arasında yürütülen yüzey araştırmalarında toplanan çanak çömlek malzemelerinin yer aldığı bir arkeoloji laboratuvarı ve bir bölüm kütüphanesi bulunmaktadır.

Bölüm Başkanı

OLCAY ZENGİN KOŞAN
Dr.Öğr. Üyesi OLCAY ZENGİN KOŞAN
Bölüm Başkanı

okosan@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4347

Ana Bilim Dalı Başkanları

ÜMİT ÇAYIR
Dr.Öğr. Üyesi
ÜMİT ÇAYIR
Protohistorya Ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

ucayir@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

ERDENER PEHLİVAN
Dr.Öğr. Üyesi
ERDENER PEHLİVAN
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

erdenerpehlivan@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : -

BORA UYSAL
Doç.Dr.
BORA UYSAL
Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı

borauysal@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

Araştırma

İletişim

Arkeoloji Bölümü
   
Bölüm Sekreteri:   
Özge KILIÇ
Telefon:   +90 (346) 487 4343  
E-Posta:   edbark@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi A Binası Arkeoloji Bölümü
58140 Merkez/SİVAS

Yukarı