Tanıtım

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

 1.      Kuruluş
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2009 yılında kurulmuş, 2010 yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Hâlen bölümümüzde I. öğretim ve II. öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir.
 
2.      Vizyon ve Misyon
Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanması ile başlayan süreçte Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde kurulmaya başlayan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri, bir bölüm olmanın yanında tarihî ve çağdaş Türk dünyasının lehçelerini, edebiyatlarını, kültürlerini, tarihlerini araştıran, elde ettiği bilgileri tasnif eden ve Türk dünyasının stratejik iş birliği için kullanan bir bilim dalıdır.
Bölümümüzde, çağdaş Türk dünyasının tarihî arka planı dikkate alınarak, modern Türk toplumlarının başta dilleri olmak üzere, edebiyat tarihleri, bugünkü edebî durumları, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları, uluslararası ilişkileri bakımından durumları öğretilmektedir.
 
3.      Amaç ve Hedef
Bölümümüzün asli amacı çağdaş Türk dünyasını tanıyan “alan uzmanı” yetiştirmektir. Bölümüzün diğer amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.
                  I.  Türk cumhuriyetlerinin dil ve edebiyatına vakıf aydın bireyler yetiştirmek. Böylece, Türkiye Cumhuriyeti   ile diğer Türk cumhuriyetleri arasındaki kültürel ve siyasi bağların sağlam temellere dayalı olarak gelişmesini sağlamak.
                 II.  Dil ve edebiyat bilgileriyle donanmış bireyler yetiştirmek. Böylece, ülkenin ihtiyaç duyduğu dil ve edebiyat becerileriyle donanmış insan iş gücüne olan ihtiyacı karşılamak.
                III.  Türk cumhuriyetleri arasında kültür ve edebiyat verilerinin karşılaştırmalı çalışmalarının yapılmasını sağlamak. Böylece, kardeş ülkelerin birbiriyle kültürel etkileşim ve alış verişlerini hızlandırmak.
               IV.   Türk Cumhuriyeti’nde yetişmiş dil ve edebiyat otoritelerinin diğer kardeş ülkelere tanıtımını sağlamak. Böylece, Türkiye Cumhuriyetinin diğer kardeş ülkeler nezdinde dil ve edebiyat bilimlerindeki yerini güçlendirmek.
                V.  Türk cumhuriyetleri üniversiteleri ile ortak konferans, bilgi şöleni, kongre, panel vb. bilgi şölenleri düzenlemek. Böylece, kardeş ülkeler arasındaki bilimsel alışveriş hızını artırmak ve güçlendirmek.
 
4.      Mezunlarımızın İş Olanakları
Öğrencilerimiz mezun olduklarında onları geniş iş olanakları beklemektedir.
Pedagojik formasyon eğitimi şartını yerine getiren öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Bunun yanında mezunlarımız pek çok kamu kurum ve kuruluşunda da görev yapabilmektedir.
YÖK tarafından belirlenen şartları yerine getiren öğrencilerimiz üniversiteler bünyesinde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman kadrolarında çalışabilmektedir.
Bölümümüzde 4 yıl boyunca zorunlu ve seçmeli Rusça dersleri mevcuttur. Rusça bilerek mezun olan öğrencilerimiz tercümanlık da yapabilmektedir.
Ülkemizde Türk dünyası ile iş yapan pek çok özel sektör kuruluşu mevcuttur. Çağdaş Türk Lehçeleri alanında uzmanlaşan öğrencilerimiz bu kurum ve kuruluşlarda da iş imkânı bulabilmektedir.
Öğrencilerimiz TRT’de ve diğer kamu ve özel haberleşme kurumlarında da iş imkânına sahiptir.
Lisans eğitiminde Osmanlı Türkçesi öğrenen öğrencilerimiz Devlet Arşivlerinde ve kütüphanelerde ‘uzman’ olarak çalışabilmektedir.
 
5.      Akademik Kadromuz
Bölümümüzde üç profesör, beş doktor öğretim üyesi olmak üzere yedi akademik personel mevcuttur.
Prof. Dr. H. İbrahim Delice
Prof. Dr. Emin Eminoğlu
Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş
Doç. Dr. Onur Balci
Dr. Öğr. Üyesi Elvina Er
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kutlar
Dr. Öğr. Üyesi Kenjegül Kalieva
Dr. Öğr. Üyesi Gülmira Ospanova
Aynı zamanda üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Halkbilimi bölümlerinde görevli akademik personel de bölümüzde ders vermektedir.
 
6.      Uluslararası İlişkiler
Üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından kurulan Erasmus ve Erasmus+ bağlantıları sayesinde öğrencilerimiz başta Avrupa ve Asya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine eğitim alma veya staj hareketliliği kapsamında gidebilmektedir.

 

Bölüm Başkanı

HACI İBRAHİM DELİCE
Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
Bölüm Başkanı

delice@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4183

Ana Bilim Dalı Başkanları

ELVINA ER
Dr.Öğr. Üyesi
ELVINA ER
Kıpçak Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

eler@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

HACI İBRAHİM DELİCE
Prof.Dr.
HACI İBRAHİM DELİCE
Oğuz Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

delice@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4183

HATİCE KUTLAR
Doç.Dr.
HATİCE KUTLAR
Sibir Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

hkutlar@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

MUSTAFA SEFA ÇAKIR
Doç.Dr.
MUSTAFA SEFA ÇAKIR
Çağatay Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı

mscakir@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4170

Araştırma

İletişim

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
   

Bölüm Sekreteri:   Gülhan ÖZKAN
Telefon:   +90 (346) 487 4178   
E-Posta:   edbctl@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi B Binası Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
58140 Merkez/SİVAS

Yukarı