Tanıtım

Türk Halkbilimi Bölümü
 
Kuruluş ve İmkanlar
Türk Halkbilimi Bölümü 2009 yılında kurulmuştur ve 2010 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.
 
Vizyon ve Misyon 
Bilimsel temelleri 19. yüzyıl başlarında atılan Halkbilimi, doğumdan ölüme kadar insanların yaşantısında yer alan maddi ve manevi tüm kültür ürünlerini bilimsel olarak araştıran, derleyen, sınıflandıran, inceleyen ve değerlendiren, elde ettiği verileri ve bilimsel sonuçları halkın yararı doğrultusunda düzenleyip kullanan, uygulamaya dayalı, sosyal ve beşeri bir bilim dalıdır.
Halkbilimi, bir ülkede yaşayan halkın ortaya koyduğu gelenekleri, inançları, töreleri, müziği, oyunları, anonim veya bireysel sözlü geleneklerden kaynaklanan edebî ürünleri, el sanatlarını, halk hekimliğini, mimariyi ve müzeciliği incelediği gibi, bunlarla bağlantılı olarak o topluluğun dinsel, siyasal, sosyolojik ve psikolojik tutum ve davranış biçimlerini araştırarak yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenip toplanan bütün malzemeyi kitaplıklar, arşivler ve müzelerde düzenli bir biçimde sınıflandırarak kamuoyunun hizmetine sunar.
 
Amaç ve Hedef
Programın temel amacı, halk kültürü hakkında gereken araştırma ve incelemeler yapmak, bunların sonuçlarından hayatın her alanında yararlanılabilecek bilimsel bilgiyi üretmek ve bu doğrultuda çalışabilecek Kültür Mühendisleri yetiştirmektir.
Türk Halkbilimi Bölümü, tüm Türk dünyasıyla ilgili  (Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu, vb.)  kültürel araştırmalar yaparak elde edilen verileri karşılaştırmalı olarak inceler. Komşu halk kültürlerinin gözden geçirilip çeşitli benzerlikler ve farklılıkların belirlenmesiyle, tarih içinde ve günümüzde kültürler arası iletişim ve etkileşim sorunlarının aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olur.
 
Mezunların İş İmkânları
·  Türk Halkbilimi Bölümü mezunları, Pedagojik Formasyon eğitimi almak koşuluyla, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak resmi okullara atanabilirler ve özel okullarda kendi branşlarında öğretmenlik yapabilirler.
·  Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Folklor Araştırmacısı olarak görev alabilirler.
· Türk Halkbilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında Lisansüstü programlara başvurabilirler.
·  Yerel yönetimlerin (Belediyeler, vb.) kültür birimlerinde uzman olarak görev alabilirler.
·  Kültürel işletmelerde (Basın-Yayın kuruluşları, vb.) danışmanlık ve uzmanlık yapabilirler.
·  Yaşayan Kültürel Miras Müzesi kurup işletebilirler.  
·  Sosyal ve kültürel projelerde danışmanlık ve yöneticilik yapabilirler.

Bölüm Başkanı

UĞUR BAŞARAN
Doç.Dr. UĞUR BAŞARAN
Bölüm Başkanı

ubasaran@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

Ana Bilim Dalı Başkanları

ADİL ÇELİK
Doç.Dr.
ADİL ÇELİK
Toplumsal Uygulamalar Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }

acelik@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4179

ÖZLEM DEMREN
Doç.Dr.
ÖZLEM DEMREN
El Sanatları Geleneği Anabilim Dalı Başkanı

odemren@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

ŞULE GÜMÜŞ
Dr.Öğr. Üyesi
ŞULE GÜMÜŞ
Gösteri Sanatları Anabilim Dalı Başkanı

sgezer@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

Araştırma

İletişim

Türk Halkbilimi Bölümü
   

Bölüm Sekreteri:   Gülhan ÖZKAN
Telefon:   +90 (346) 487 4178   
E-Posta:   edbthb@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi B Binası Türk Halkbilimi Bölümü
58140 Merkez/SİVAS

Yukarı