Tanıtım

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1974 Yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak kurulmuş olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1999 Yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin Fen ve Edebiyat fakülteleri adlarıyla ikiye ayrılmasından sonra Edebiyat Fakültesine bağlı olarak varlığını devam ettirmektedir.
  
Bölüm, 1988-1989 Akademik Yılından itibaren lisans öğrencisi almaya başlayıp ilk mezunlarını 1991-1992 Akademik Yılında vermiştir. 1992-1993 Akademik Yılından itibaren ikinci öğretime de öğrenci almaya başlayan ve sınıf mevcutları ortalama 80’er kişiden meydana gelen Bölümde 14 akademik personel, 1 memur ve 1 yardımcı hizmetli görev yapmaktadır.
 
 Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı adlarıyla beş ana bilim dalından oluşan Bölümde dört yıllık / sekiz dönemlik öğrenimini tamamlayan öğrenciler 160 kredi ile mezun olmaktadır. Öğrenciler öğrenimleri süresince belli şartları sağlamaları durumunda, çeşitli adlar altındaki ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programlarına katılarak yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde deneyimlerini artırabilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yine belli şartları sağlamaları durumunda kendi fakültemizdeki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ya da Türk Halk Bilimi bölümlerinin birinden çift ana dal programını tercih etme hakkına sahiptir.
 
“Edebiyat sanatı millî kültürün önemli bir parçasıdır.” düşüncesinden hareketle, öğrencilerimizin, Türklerin tarih sahnesine çıkışından günümüze kadar meydana getirdiği edebî verimleri değerlendirebilecek bilgi birikimine kavuşmalarını sağlamak, edebiyat teorisine yönelik donanımlarını artırmak, karşılaştırmalı edebiyata ve disiplinler arası çalışmalara yönelik bakış açılarının çeşitlenmesini temin etmek, Türk kültürüne vukufiyetlerini zenginleştirmek ve bütün bunların birleşimiyle bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında donanımlı bireyler olmalarını sağlamaya çalışmak, Bölümümüzün amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkçenin ilk yazılı ürünlerinin ortaya çıktığı 8. yüzyıldan başlayan tarihî ve coğrafi süreçteki serüvenine hâkim, Türk dil ve lehçeleri konusunda yetkin, dilin toplumun aynası olduğu bilincinden hareketle diline sahip çıkan, dilinin imlasına vakıf, akademik bilgi ve birikimini günlük hayata aktarabilen, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen özgüvenli bireyler yetiştirmek de Bölümümüzün hedefleri içerisindedir.
 
Mezunlarımız: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirenlere ‘Türkolog’ unvanı verilmektedir. Öğretmenlik sertifikası alan öğrenciler ‘öğretmen’ olabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız, arşiv ve kütüphanelerde araştırmacı; başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere farklı bakanlıklarda uzman ve araştırmacı; yayıncılık sektöründe metin çevirmeni, redaktör ve editör olarak çalışabilmektedirler. Lisanüstü çalışmalarını tamamlayan mezunlarımız devlet, vakıf veya yurt dışındaki üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmekte ya da Türkçe dersi okutmanı olabilmektedirler.
     

 

Bölüm Başkanı

HAKAN YEKBAŞ
Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
Bölüm Başkanı

hyekbas@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4120 /1003

Ana Bilim Dalı Başkanları

ÖZLEM ERDOĞAN
Dr.Öğr. Üyesi
ÖZLEM ERDOĞAN
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı

oerdogan@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4152

HAKAN YEKBAŞ
Prof.Dr.
HAKAN YEKBAŞ
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

hyekbas@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4120 /1003

AHMET BOZDOĞAN
Prof.Dr.
AHMET BOZDOĞAN
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

abozdogan@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4159

NİLGÜN TÜRKMEN
Dr.Öğr. Üyesi
NİLGÜN TÜRKMEN
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

niturkmen@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

ÖZLEM AYAZLI
Doç.Dr.
ÖZLEM AYAZLI
Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı

ozlemayazli@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4128

Araştırma

İletişim

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

   

Bölüm Sekreteri:   


Hatice KALKAN

Telefon:   +90 (346) 487 4154   
E-Posta:   edbtde@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:  

Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi B Binası Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 58140 Merkez/SİVAS

 

Yukarı