Tanıtım

Sosyoloji Bölümü

1974 yılında kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi`nde açılan ilk programlardan olan bölümümüzün adı başlangıçta “Sosyal Çalışma Bölümü” idi. 1980 yılında Yüksek Öğretim Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, bölümümüzün adı “Sosyoloji” olarak değiştirildi. 2 Doçent ve 4 Yardımcı Doçent ile kurulan Sosyoloji Bölümü, ilk öğrencilerini 1982 yılında aldı.
Bölümümüzde 1992 yılında ikinci öğretim uygulaması başlamıştır. 2018/2019 Güz yarıyılı itibariyle birinci ve ikinci öğretim programlarımızda toplam 686 kayıtlı öğrencimiz mevcuttur. İlk mezunlarımızı verdiğimiz 1986 yılından bu yana yaklaşık 3500 öğrencimiz lisans programından mezun olmuştur.
Bugüne kadar lisansüstü programlarından; Tezli Yüksek Lisans 201, Doktora programından ise 23 öğrencimiz mezun olmuştur. Tezli Yüksek Lisansta 140, Tezsiz Yüksek Lisansta 73 ve Doktora sürecinde 13 öğrencimiz öğrenimlerine devam etmektedir.
     Halen Bölümümüz 5 Anabilim Dalında (Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Sosyometri ve Toplumsal Yapı ve Değişme ABD.) 3 profesör, 4 doçent, 3 doktor öğr. üyesi, 1 öğr. gör ve arş. gör. olmak üzere 10 öğretim üyesi ve 3 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Öğrencilerimizden ilgili şartları yerine getirenler, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Radyo Tv, Sinema Bölümü ile Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarında öğrenim görme imkânına sahiptir.
 
İŞ VE KARİYER OLANAKLARI
Dört yıllık eğitim süresince disiplinler arası bir yaklaşımla verilen eğitim sonrasında mezunlarımız;
-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak görev alabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mezuniyet alanına göre mezunlarımız; Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Psikoloji, Demokrasi ve İnsan Hakları, Bilgi Kuramı, Antropoloji, Sosyal Bilimlere Giriş, Sosyal Bilimler, Sosyal Bilim Çalışmaları, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi derslerini verebilirler.
-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalışabilirler.
-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.
-Milli Eğitim Bakanlığından Psikolojik Danışma ve Rehberlik sertifikası almak kaydıyla özel eğitim kurumlarında Rehber Öğretmen olarak çalışabilirler.
-Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.
         -Kaymakamlık yapabilirler (2018/703 sayılı KHK ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
-Aile Danışmanlığı sertifikası almaları koşuluyla Aile Danışmanı olarak kendi özel işyerlerinde veya kamuda görev yapabilirler.
-Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda Denetimli Serbestlik görevlisi olarak çalışabilirler.
-Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında sosyolog, sosyal inceleme görevlisi ve sosyal araştırmacı olarak çalışabilirler.
-Belediyelerde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında sosyolog olarak çalışabilirler.
-Mezunlar, gerekli şartları yerine getirerek çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına lisans mezunu olarak (KPSS-A grubu) başvuru yapabilmektedirler.
Sosyoloji Bölümü öğrencileri, öğrenimlerini sürdürürken çift ana dal ve yan dal yaparak ilgili bölümlerin mezuniyet sonrası haklarından da yararlanabilmektedir.
Eleştirel ve üretken bir beceri kazanan mezunlar, basın-yayın, sinema, edebiyat ve sanat alanlarda da çalışma olanağı bulmaktadırlar.
 

Bölüm Başkanı

ZAFER CİRHİNLİOĞLU
Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
Bölüm Başkanı

cirhin@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4301

Ana Bilim Dalı Başkanları

SEZER YUDULMAZ
Prof.Dr.
SEZER YUDULMAZ
Toplumsal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı Başkanı

sezerayan@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4305

ZİYNET BAHADIR
Dr.Öğr. Üyesi
ZİYNET BAHADIR
Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }

bahadir@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

ZAFER CİRHİNLİOĞLU
Prof.Dr.
ZAFER CİRHİNLİOĞLU
Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı

cirhin@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4301

SEVDA MUTLU
Prof.Dr.
SEVDA MUTLU
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }

smutlu@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4307

AHMET MAZLUM
Doç.Dr.
AHMET MAZLUM
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı

mazlum@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

Araştırma

İletişim

Sosyoloji Bölümü

   

Bölüm Sekreteri:   
Aysen PUĞAÇA

Telefon:   +90 (346) 487 4315  
E-Posta:   edbsos@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:  

Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi A Binası Sosyoloji Bölümü 

58140 Merkez/SİVAS

 

Yukarı