Tanıtım

Sanat Tarihi Bölümü

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan ülkemizde, Sanat Tarihi eğitiminin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, geniş bir kültür çerçevesini esas alarak; öğrencilerine etkin bir sanat görüşü kazandırmayı, ülkemiz için çok gerekli olan Sanat Tarihi eğitimini yetkin bir biçimde uygulayabilecek öğretmenler ve sanat eserlerini koruma ve değerlendirmede bilinçli araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Ders programımızda; genel sanat tarihi eğitiminin yanı sıra, öğrencilerimizin kronolojik dizge içerisinde tüm dönem sanat ve üslupları hakkında bilgilendirilmeleri; Teknik Resim-Rölöve ve Restitüsyon-Restorasyon dersleri ile çeşitli kazı ve yüzey araştırmalarına katılmaları sağlanarak meslek yaşantıları için gerekli tüm disiplin donanımına sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Mezun Sanat Tarihçiler; Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Müze ve Koruma kurullarında, çeşitli kamu ve özel kurumların kültür birimlerinde uzman olarak çalışabilir, turizm alanında rehberlik hizmeti yürütebilir ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda seçmeli Sanat Tarihi dersleri verebilirler.
2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından bu yana Lisans, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından bu yana Yüksek Lisans düzeyinde eğitim veren Bölümümüzde, 3 Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim üyelerinin uzmanlık alanları; Ortaçağ Arkeolojisi, Türk-İslâm Sanatı ve Bizans Sanatı’dır. Araştırma Görevlilerimiz Bizans Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında doktora aşamasındadır.  
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ ÖZGÖREVİ [MİSYONU]
Sanatsal, kültürel bilgi ve değerler ile donatılmış aydınlık düşünceli, duyarlı ve alanında
yetkin öğrenciler yetiştirmek;
1-      Anadolu Sanat Tarihi araştırmalarını, uygar ve yansız bakış açısı ile ulusal ve uluslar arası ortama taşımak;
2-      Bilimsel gelişmelere açık, sürekli gelişim yanlısı araştırmacılar yetiştirmek;
3-      Sanat Tarihi alanında özgün bilgi üretimini evrensel ölçekte yaymak;
4-      Kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak geleceğe aktarılması bilincini yaymak, yaygınlaştırmak;
5-     Ülkemizdeki kültürel ve sanatsal birikimin belgelenmesi bilincini kazandırmayı hedeflemek, binlerce yıllık birikimin evrensel kültür ortamına katkılarını ulusal ve uluslar arası ortamlarda tanıtmak, değerlendirmek, gerekli hallerde savunmak;
6-     Kültürel değerlerin ve Sanat Tarihi disiplininin benimsenmesi ve korunması için yönlendirici olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında Sanat Tarihçileri’nin görev almasında ve mesleğin gereğinin algılanmasında üniversitemiz adına öncülük etmek;
7-      Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarında belirlenecek politikalarda etkin olmak, gerekli hallerde kamuoyu oluşturmak;
8-      Sanat Tarihi düzeyinde üniversitemizin adını ön plana çıkaracak özgün çalışma, kazı-araştırma ve projeler üretmek.
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ ÖZGÖRÜSÜ [VİZYONU]
1-       Bölümümüzün ulusal ve uluslar arası düzeyde benzerleri arasında anılması, onlarla eşit hale gelerek daha ileri gitmesi, eğitim kalitesinin çağdaş bilgi teknolojileri ile güncellenerek her an arttırılması ve uluslar arası ortamda kullanıma sunulacak bilgi üretilmesi;
2-      Gelecekte uygulanacak Lisans ve Lisansüstü eğitim programlarında, sorgulayıcı ve yaratıcı bilimsel yaklaşımı geliştirecek nitelikteki çalışmalarıyla uluslar arası düzeyde Sanat Tarihi ve özellikle Ortaçağ Arkeolojisi alanında etkin olmak;
3-      Atatürkçü düşüncenin ışığında, kültürel değerlerin anlatılması, benimsetilmesi ve korunmasını sağlamak.
DEĞERLERİMİZ
·         Çağdaşlık; örnek olmak, estetik duyarlılık, çevreye saygı, hoşgörülü olma, şeffaflık, yaratıcılık ve adil olmak,
·         Akademik Özgürlük
·         Akademik Sorumluluk; yansızlık, bilimsellik, yaşam boyu öğrenme
·         Toplumsal Sorumluluk
·         Toplumsal, Kurumsal, Mesleki etik değerlere bağlılık
·         Dayanışma ve Paylaşma/Ekip Ruhu
·         Geleceğe İnanmak / Planlama Gücü
·         Kurumu Benimseme
MEVCUT BİLİMSEL ARAŞTIRMA-PROJELER
1-         Kösedağ Savaş Alanı: Yüzey ve Arkeojeofizik Araştırmalar
Kösedağ Savaş alanının saptanması ve sonrasında arkeolojik kazı yapılması amaçlanan projeye 2006 yılında, Prof. Dr. Erdal Eser başkanlığında başlanmıştır. Ekipte bölümümüz öğretim üyelerinin yanı sıra; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü, Güzel Sanatlar Birimi Seramik Bölümü ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden araştırmacılar yer almaktadır.
2-         Divriği Kalesi Kazısı:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adına, Prof. Dr. Erdal Eser başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları 2007 yılında başlamıştır. Kazı çalışmaları bölümümüz öğretim üyeleri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile yürütülmektedir.
3-        Sivas İli Yüzey Araştırması:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adına, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Bilget Fataha tarafından yürütülen araştırmalar 2013 yılında başlamıştır. Çalışmalar bölümümüz araştırma görevlileri, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile yürütülmektedir.

 

Bölüm Başkanı

EBRU BİLGET FATAHA
Dr.Öğr. Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
Bölüm Başkanı

ebilget@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

Ana Bilim Dalı Başkanları

ERDAL ESER
Prof.Dr.
ERDAL ESER
Türk Dünyası Ve Ortaçağ Kültürleri Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

erdaleser@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4340

MERYEM ACARA ESER
Doç.Dr.
MERYEM ACARA ESER
Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı

meryemacaraeser@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4339

EBRU BİLGET FATAHA
Dr.Öğr. Üyesi
EBRU BİLGET FATAHA
Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Başkanı

ebilget@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

EBRU BİLGET FATAHA
Dr.Öğr. Üyesi
EBRU BİLGET FATAHA
Türk Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı

ebilget@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

Araştırma

İletişim

Sanat Tarihi Bölümü
   
Bölüm Sekreteri:   
Özge KILIÇ
Telefon:   +90 (346) 487 4343  
E-Posta:   edbstar@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:  

Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi A BinasıSanat Tarihi Bölümü

58140 Merkez/SİVAS

Yukarı