Mazeret Sınavı Hakkı

Başlama Tarihi :   09.05.2023 Bitiş Tarihi :   02.06.2023

Üniversitemiz Senatosunun Kararı doğrultusunda; ''Üniversitemiz akademik birimlerinde yürütülen tüm derslerin online olarak yapılan ara sınavlarına herhangi bir nedenle girememiş veya sınavda eksik cevabı olan öğrencilerimize mazeret sınav hakkı tanınmasına ve bu derslerden 5i, ADS, Formasyon derslerinin mazeret sınavları için ortak bir tarih belirlenmesi, uygulamalı dersler başta olmak üzere diğer derslerin mazeret sınavları için ise ilgili akademik birimler tarafından kendilerince bir tarih belirlenmesinin uygun olduğuna'' karar verilmiştir.

Yukarı