İÇ KONTROL

Misyon

Fakültemizin temel misyonu; bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim alanlarında uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmış, sorgulama, analiz ve sentezde bulunma yeteneğini geliştirmiş, kendi tarihine, milli ve manevi değerlerine karşı saygı ve sahiplenme duygusu gelişmiş, bölge ve ülkesinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı şiar edinmiş öğrenci ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Evrensel nitelikte araştırmaları artırıp yaygınlaştırarak bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmemize katkı sağlamak, bilimin gücüne inanan, toplumsal ve tarihsel değerlerine saygılı, özgüveni olan, yaratıcı ve akılcı düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmek; gerek nitelik gerekse nicelik açısından sosyal bilimlerde ülkemizin önemli bilim merkezlerinden biri haline gelmek; bilimi halkın istifadesine sunarak üniversite ile toplumun el ele verip birlikte yükselmesini temin etmek.

Yukarı