Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL
Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
Sosyal Ve Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi FERDİ SELİM
Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi YAKUP HAMDİOĞLU
Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. SEZER YUDULMAZ
Toplumsal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. ERDAL ESER
Türk Dünyası Ve Ortaçağ Kültürleri Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi ADEM ÖKTEN
Bilim Tarihi Ve Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi ZİYNET BAHADIR
Sosyometri Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Dr.Öğr. Üyesi SEVDA BALAMAN
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı
Öğretim Görevlisi ADİL ÇELİK
Toplumsal Uygulamalar Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Dr.Öğr. Üyesi ÖZLEM DEMREN
El Sanatları Geleneği Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi ÜMİT ÇAYIR
Protohistorya Ve Önasya Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi ŞULE GÜMÜŞ
Gösteri Sanatları Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
Türk Ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi TÜLÜNAY DALAK
Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi ELVINA ER
Kıpçak Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
Oğuz Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi ERDENER PEHLİVAN
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Doç.Dr. SEVDA MUTLU
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Dr.Öğr. Üyesi AKIN KONAK
Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi NİLGÜN TÜRKMEN
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. BORA UYSAL
Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. RECEP TOPARLI
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
Toplumsal Gelişme Ve Sosyal Politika Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. AHMET MAZLUM
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Dr.Öğr. Üyesi HATİCE KUTLAR
Sibir Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA SEFA ÇAKIR
Çağatay Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MERYEM BERRİN BULUT
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MERYEM BERRİN BULUT
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Dr.Öğr. Üyesi MERYEM BERRİN BULUT
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Dr.Öğr. Üyesi MERYEM BERRİN BULUT
Klinik Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }
Dr.Öğr. Üyesi SEZEN GÜLEÇ
Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
Birey Ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi ABD Anabilim Dalı Başkanı { Vekil }